Nederland

Scheidingsbemiddeling door advocaat

Wat de reden van een scheiding ook is, leuk is anders. Het is een noodzakelijk kwaad dat echter wel adequaat afgerond moet worden. Advocatenkantoor Alkmaarweet door jarenlange ervaring als scheidingsbemiddelaar het belang van een soepele en vooral vreedzame scheiding. Om dit te bewerkstelligen treedt een familierecht advocaat tijdens de mediation op als vertegenwoordiger van beide partijen. Op een laagdrempelige manier kunnen alle gecompliceerde zaken die bij een scheiding komen kijken dan voor beide partijen zo goed mogelijk worden afgerond. Wij zijn ook familierecht advocaat.

Rust in woelige tijden

De te behandelen onderwerpen die bij een scheiding op tafel komen, zorgen dikwijls voor nog meer strijd. Advocatenkantoor Alkmaar heeft tijdens de bemiddeling als doel om de spanningen tot een minimum te beperken. De expertise op het gebied van mediation maakt advocantenkantoor Alkmaardan ook een uitstekende partij in deze moeilijke tijd. Een goede scheiding komt tot stand wanneer u en uw ex-partner naast elkaar staan en niet tegenover elkaar. Er komen in een korte tijd zoveel heftige dingen op u af dat het heel normaal is als alles u soms eventjes teveel wordt.

  • Hoe moet het nu met de kinderen?
  • Hoe moet het nu met ons koophuis?
  • Wie gaat waar wonen?

Zowel het wel en wee van de kinderen als het financiële aspect heeft veel impact en roept emoties op die een ervaren advocaat tijdens de bemiddeling in goede banen weet te leiden. Mr. Eugene van Hemert kijkt tijdens de scheidingsmediation niet alleen naar wat de beste oplossing voor beide partijen is, hij kijkt ook naar de oplossingen die niet leiden tot onnodig hoge kosten en langdurig slepende conflicten.

Hoe gaat scheidingsbemiddeling in zijn werk?

De kracht van mediation door een advocaat is het gegeven dat u zelf inspraak hebt en houdt over alle voorwaarden die voor de scheiding worden opgesteld. In de praktijk wordt deze zelfbeschikking als veel prettiger ervaren dan wanneer die door een rechtbank wordt opgelegd.

Het proces van scheidingsbemiddeling begint allereerst met het contact opnemen met een mediator. Tijdens dit telefonische gesprek krijgt u alle ruimte om uw situatie en uw wensen uit te leggen. Naar aanleiding van dit gesprek wordt u vervolgens uitgelegd hoe het traject van scheidingsmediation er uit komt te zien en wat de kosten daarvoor zullen zijn.

Behalve het organiseren en correct afhandelen van alle administratieve en juridische aangelegenheden, is het van groot belang om tijdens de scheidingsmediation een klimaat te creëren waarbij u met elkaar in gesprek blijft. Van waaruit vervolgens afspraken worden gemaakt die voor beide partijen bevredigend zijn. Al deze gemaakte afspraken worden adequaat vastgelegd in het echtscheidingsconvenant.

De voordelen van scheidingsbemiddeling via Advocatenkantoor Rembrandtkwartier

Mr. Eugène van Hemert heeft meer dan 20 jaar ervaring met het bemiddelen tijdens echtscheidingen. Door het werken vanuit huis kunnen in een prettige omgeving alle zakelijke onderwerpen besproken worden waarbij ook alle ruimte is voor de emoties die kunnen loskomen bij deze ingrijpende gebeurtenis. Het thuiskantoor heeft als bijkomend voordeel dat de kosten laag kunnen worden gehouden in vergelijking met andere advocatenkantoren. Door een snellere afhandeling van de scheidingsprocedure worden lange en energie rovende conflicten voorkomen. Door het creëren van dit stukje rust zullen kinderen ook minder last van de scheiding ervaren.

One comment

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Powered by: Wordpress